pujcovna_pomucek
Hospic 1
Hospic 2

Péče o pacienty

Hospic je situován v nenápadném činžáku v Plzni na Slovanech. Má celkem 28 lůžek, rozmístěných na čtyřech podlažích v jednolůžkových, případně dvoulůžkových pokojích. Snažíme se, aby uvnitř vypadal domácky a přívětivě.

Lékařská a ošetřovatelská péče

Naši lékaři poskytují profesionální paliativní léčbu, což znamená zejména léčbu bolesti, dušnosti a dalších nepříjemných příznaků onemocnění. Lékař v hospici vědomě upouští od léčebných výkonů a postupů, které nemohou zlepšit kvalitu života nemocného, a naopak ordinuje všechno to, co kvalitu života zlepšit může. Život uměle neprodlužujeme ani nezkracujeme. Ošetřovatelská péče o pacienta po přijetí do hospice pokračuje v plném rozsahu. Práce sester je v tomto procesu nezastupitelná. Snažíme se najít citlivý individuální přístup k nemocnému. Pacient si určuje denní režim sám.

Sociální podpora

Společné sdílení a užívání si „běžného života“ v hospici patří mezi specifika péče. Vycházky nebo vyjížďky pacientů na terasu v doprovodu dobrovolníků či rodiny jsou u nás samozřejmostí. Zajdeme s pacienty do kavárny nebo je vezmeme na výlet do ZOO, společně s nimi zpíváme, pečeme.

Psychologická podpora

Respektujeme člověka s jeho obavami, jednáním, měnícími se potřebami. Snahou naší péče je zajistit nemocnému, který prochází různými fázemi své nemoci, ovzduší empatie, úcty a porozumění. Psychoterapeutka hospice je k dispozici pacientům i jejich rodinám.

Spirituální podpora

Přestože nenáležíme k žádné církvi, jak by se mohlo podle názvu zdát, víme, že pro někoho může být oporou lékař, sestra nebo rodinné zázemí, jinému slouží jako opora rozhovor s duchovním. Duchovní služba v našem hospici je zcela individuální. Do hospice dochází jednou týdně katolický duchovní, dále je v hospici každý týden sloužena mše, které se zúčastňují pacienti na vlastní žádost. Na požádání kdykoliv kontaktujeme duchovního jakékoli církve nebo náboženství.

Informace před přijetím

Co si vzít s sebou?

Léky, které běžně užíváte, pomůcky, které běžně používáte (hůl, berle, vozík apod.), toaletní potřeby, župan, eventuálně pohodlné oblečení na den, domácí obuv na přezutí. Vezměte si klidně oblíbený obraz nebo CD či USB disk s hudbou. Samozřejmě nezapomeňte doklady, jako je občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.

Jak je to v hospici s návštěvami?

Návštěvy pacientů jsou možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Domácí mazlíčci mají vstup povolen. Blízkým umožňujeme přespat s nimi na pokoji na přistýlce, ať už jednorázově nebo dlouhodobě.

Jak vypadají pokoje?

1-2 lůžkové, WC + sprcha, žaluzie, lednice, přistýlka, TV, rádio, Wi-Fi internet. Dále je k dispozici společenská místnost, knihovna, kaple, terasa, zimní zahrada, kuchyňka s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí. 

Jak je to s placením?

Péče v lůžkovém hospici je financována z více zdrojů. Jedním z příjmů je i platba pacienta.

 • poplatek v lůžkovém hospici činí
  od 1.4. 2023 450 Kč/den (tj. 13 500 Kč/30dnů)
 • tento poplatek pokrývá služby nezdravotnického charakteru nesouvisející s poskytováním zdravotní péče (nadstandardní ubytování, Wi-Fi a další); platí se v den přijetí pacienta na 30 dnů
 • zdravotní péče pacienta je hrazena zdravotními pojišťovnami
 • dále hospici náleží příspěvek na péči
 • příbuzní pacientů, kteří se v hospici ubytují, platí 100 Kč/noc a mohou si pro sebe objednat jídlo (100 Kč oběd, 50 Kč snídaně, 50 Kč večeře)

Ze závažných sociálních důvodů lze poplatek snížit.

Máte dotazy?

Vaše otázky k přijetí a pobytu v hospici rádi zodpovíme na telefonu 377 249 648, 727 892 709, nebo e-mailu: soc@hsl.cz.

Jak nemocnému doporučit hospic?

Než začnete v té věci podnikat první kroky, je zapotřebí si ujasnit, zda je to právě hospicová péče, co váš nemocný v této chvíli potřebuje. V každém případě je nutné poradit se s ošetřujícím lékařem.

Je důležité nemocnému nikdy nelhat. I takzvaná milosrdná lež má za následek ztrátu důvěry a lékař sám se v jejím důsledku při komunikaci s pacientem brzy ocitá ve slepé uličce. Není-li možná další domácí péče, je třeba nemocnému říci, že všechno, co by mu v této chvíli mohla nabídnout nemocnice, mu hospic může dát také, a ještě něco navíc. Co to je?

 • maximální kvalita života
 • soukromí jednolůžkových pokojů
 • možnost ubytování blízké osoby
 • respektování individuálních přání
 • podpora rodině nemocného

Mýty a fakta o hospicích

Není. Nemoc někoho z vašich blízkých se může objevit náhle bez předchozích příznaků a je dobré být informován a připraven pomoci co nejrychleji umožnit péči a úlevnou léčbu odpovídající omezenému času, který pro společné sdílení zbývá. Již v průběhu dlouhodobého léčení v nemocnici, které nemá očekávané výsledky a nemoc pokračuje, by nemocný a rodina měli mít kvalitní informace o hospicové péči. Pracovníci našeho hospice vám ochotně všechny otázky týkající se pobytu zodpoví a můžete si přijet hospic nezávazně prohlédnout.

Hospice slouží všem, kteří z důvodu své nevyléčitelné nemoci hospicovou péči potřebují. Nejčastěji se jedná o nemocné s onkologickou diagnózou, která se vyskytuje u lidí v každém věku. I když většina pacientů v hospicích je starší 60 let, výjimkou nejsou třicetiletí, hospice pečují i o děti. Hospic není v žádném případě domov pro seniory nebo LDN.

Naši lékaři poskytují profesionální paliativní léčbu, což znamená zejména léčbu bolesti, dušnosti a dalších nepříjemných příznaků onemocnění. Paliativní medicína zahrnuje moderní postupy léčby se snahou o dosažení nejlepší možné kvality života pacientů.

 

Doprovázejte své blízké jak doma, tak při pobytu v hospici. Od bolesti a nepříjemných příznaků nemoci uleví nemocným moderní medicína, ale blízkost, soucítění a lásku jim přinesete hlavně vy, s nimiž je poutají dlouhodobá či celoživotní pouta. „Kde jinde, než u lůžka umírajícího můžeme lépe projevit vztah plný naslouchání, respektu, zájmu? Vztah, který i nás obohatí a který snad jednou – v blízkosti naší vlastní smrti – nám bude velkou oporou a pomocí.“ (citace z knížky MUDr. Marie Svatošové Hospic a umění doprovázet, Praha, 2008) I když nepatříte mezi nejbližší rodinu, můžete třeba právě pečujícím příbuzným nabídnout pomoc a podporu.

Milosrdná lež je v důsledku velmi nemilosrdná. Bere totiž nemocnému a jeho rodině čas na kvalifikované a láskyplné doprovázení procesem vyrovnávání se s těžkou situací. Pacient, u něhož se příbuzní dohodnou na zatajení a omezení komunikace o vážném stavu, se ocitá v izolaci, cítí se všemi zrazen, podváděn, opuštěn a mnohdy i urážen. Například, když jeho situaci v rámci takzvané milosrdné lži bagatelizují a drahocenný čas posledních návštěv vyplňují planými vtípky, na které nemocný v této situaci opravdu není zvědavý. Vážná nemoc není jen zlem. Je-li správně uchopena a zúročena, je obrovskou příležitostí k osobnímu a osobnostnímu zrání všech zúčastněných. Neobávejte se hovořit se svým blízkým otevřeně a důstojně o situaci, v níž se nachází. Naslouchejte jeho přáním a berte je vážně. Využijte vzácný (a omezený) čas pro poděkování, odpuštění, rozloučení, zabezpečení rodiny. MUDr. Marie Svatošová ze své praxe uvádí: Pacient mě požádal, abych vyřídila vzkaz jeho rodině, která se s jeho praktickým lékařem už při stanovení diagnózy zhoubného nádoru dohodla na taktice „milosrdné lži až do konce“. Do té však postupně zabředla tak hluboko, a tak trapně, že už raději návštěvy u nemocného vzdala a omezovala se na telefonický kontakt s personálem hospice. Pacientův vzkaz zněl doslova takto: „Vyřiďte jim, ať přijdou, ale nedělají ze mě blbce. Nemám to rád.“

Rádi vám dáme informace o ceníku služeb. Pacient platí zlomek ceny celkové péče, náš hospic vynakládá velké úsilí při získávání zdrojů státních i soukromých proto, aby péče v hospici byla dostupná pro každého, kdo ji potřebuje. Hospic nabízí péči naprosto odlišnou od nemocniční, zaměřenou na podporu pacienta a jeho rodiny v důležité etapě jejich společného života.

V hospicích se užívá každého dne, každé minuty. Zdravotníci dbají o to, aby nemocný neměl zbytečné bolesti a obtíže, pracovníci a dobrovolníci nabízejí svůj čas při organizování akcí pro pacienty, rodiny i veřejnost. Právě společné sdílení a užívání si „běžného života“ v hospici patří mezi specifika péče. Vyjížďky nemocných na terasu na vozíku či na posteli v doprovodu dobrovolníků či rodiny jsou u nás samozřejmostí, aktivně zveme všechny na nejrůznější společné akce – koncerty, bohoslužby, benefiční akce, dny otevřených dveří, společné zpívání, pečení. Zajdeme s pacienty do kavárny nebo je vezmeme na výlet do ZOO.

Ač řada hospiců vznikla na základě křesťanských myšlenek a ideálů, není příjem do žádného zařízení omezen a vztah k víře je samozřejmou soukromou záležitostí pacienta. Mezi komplexní nabídku hospicové péče patří i péče spirituální, která je nabízena s respektem k přání nemocného a jeho blízkých. Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb.

Zdroj: inspirace z webu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče