Akce 1

AKCE

Hnacím motorem pro vznik konference je touha přinést témata paliativní péče do praxí lékařů a do sfér sociální péče.

Série zajímavých večerů, která je provoněná dobrou kávou a tematicky se dotýká smrti a umírání v různých podobách a projevech; cílem je zbavit smrt všemožných tabu a otevřeně se o ní bavit jako  součásti života.

Nabízíme program pro
střední školy, který má za cíl přiblížit žákům téma smrti a umírání laskavou formou,
otevřenou besedou a příklady z praxe.

Každoroční aukce uměleckých děl nabízí kvalitní obrazy, šperky a fotografie současných umělců; jejich prodejem získává prostředky na zkvalitnění života pacientů.

Důležitá a dobře fungující služba si zaslouží důstojné prostředí. Protože si ho zaslouží lidé, kterým je určená. Pomozte nám přiblížit se snu o důstojném odcházení a postavit nový dům pro hospic.

Spolek NÁŠ TOUŠKOV se rozhodl podpořit hospic netradiční cestou; zapojte se do háčkování a pletení unikátních dek s příběhem, jejichž dražba ve finále přinese hospici další prostředky.

Akce 8
Akce 9

I. Západočeská konference paliativní péče

Jak již číslo v názvu napovídá, jedná se o první regionální konferenci paliativní péče v Plzeňském kraji. Hnacím motorem pro její vznik je touha přinést témata paliativní péče do praxí lékařů a do sfér sociální péče. Akce má záštitu České společnosti paliativní medicíny a Plzeňského kraje, je akreditovaná Českou lékařskou komorou.

Odborný garant: MUDr. Irena Závadová, primářka oddělení dlouhodobé lůžkové péče nemocnice Mělník, místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Výše ohodnocení vzdělávací akce: 6 kreditů

Tisková zpráva zde.

Akce 8
Akce 18

K smrti dobrý kafe

Chuť a vůně kávy společně s povídáním
o smrti a umírání. Cyklus tématických večerů
„K smrti dobrý kafe“  se pokouší přivést
do veřejného prostoru téma umírání
a konce života v netradičních pohledech
a souvislostech. Smrt je nevyhnutelnou součástí našich životů, jen se ji často opatrně a se strachem snažíme vytěsnit mimo něj.   

V předchozích setkáních jsme si například formou konverzační karetní hry Řekni mi mohli nenásilným a zajímavým způsobem formulovat svá poslední přání a komunikovat je do svého okolí. Dalším z témat byl i rozbor posledního alba Davida Bowieho Blackstar,
ve kterém se umělec vyrovnává se svou smrtelností a nevyhnutelným koncem.

V posledních setkáních se věnujeme knize Prolínání. Kniha je doslova kolektivním
 dílem zaměstnanců hospice a snaží se přiblížit průběh hospitalizace pacienta
 v našem hospici, co jí předchází a zároveň
 co po ní následuje.

Odkaz na K smrti dobrý kafe (facebooková událost) je zde.

Akce 26

Přednášky na školách

Nabízíme program pro střední školy, který má za cíl přiblížit žákům téma smrti a umírání laskavou formou, otevřenou besedou a příklady z praxe.

Co je paliativní hospicová péče?

Jaké jsou potřeby lidí na konci života?

Co napomáhá klidnému odcházení?

Jak je možné připravit se na smrt?

Proč je smrt tabu a jaký je její
význam v lidském životě?

Dále studenti dostanou prostor pro sdílení osobních zkušeností se smrtí a také možnost zažít si blízkost smrti prostřednictvím krátké imaginace jako přirozený proces.

Lektoři: program vedou pracovníci přímé péče Hospice svatého Lazara, terapeut Marek Rubricius a terapeutka Soňa Černá. Oba mají dlouholetou zkušenost s vedením workshopů, přímou péčí s různými cílovými skupinami a v současné době s doprovázením umírajících
a jejich blízkých.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

V případě zájmu nás prosím kontaktujte: Soňa Černá | cerna@hsl.cz | 604 498 745

Akce 27
Akce 28

Benefiční aukce

Benefiční aukce uměleckých děl byla již šestým rokem součástí hospicového kalendáře akcí. V listopadu 2023 se uskutečnil šestý ročník.  

V dražbě se podařilo získat prostředky v celkové výši  605 tisíc korun na technickou dokumentaci ke stavbě nového hospice.

Věříme, že i v letošním roce dokážeme vybrat zajímavá díla a v aukci se podaří získat důležité prostředky pro fungování našeho hospice. Už teď se moc těšíme na osobní setkání a samozřejmě doufáme ve skvělý výsledek. 

Aktuální informace a novinky budeme zveřejňovat  na facebookovém účtu benefiční aukce, stejně jako na webových stránkách www.aukce.hsl.cz.

Akce 36
Akce 36
pujcovna_pomucek
Akce 38

DEKApro

DEKA PRO HOSPIC

Zapleťte se i Vy do charitativního projektu DEKApro!  Cílem projektu bylo uplést deku. Vlastně deky. Tedy úplně přesně, uplést takový počet dek, který po svém sešití dohromady propojí  město Město Touškov a obec Kozolupy. Nepletete se… opravdu se budou dekou spojovat dvě obce! Následně bude celá tato dlouhá deka „naporcována“ a její části prodány. Výtěžek z prodeje bude následně použit na podporu našeho mobilního hospice. 

Děkujeme spolku Náš Touškov za jejich činnost, inspirativní aktivitu a zapojení našeho hospice do tohoto skvělého projektu. Děkujeme také starostkám Města Touškova a Kozolup za jejich podporu, stejně jako všem, kteří se připojí svým dílem k háčkování nebo pletení.

Bližší informace a aktuality získáte na webu www.dekapro.cz.

Facebooková stránka projektu: DEKApro | Mesto Touskov | Facebook

Akce 39

Dne 18.5.2024 se uskuteční závěrečná akce a dražba dek. 
Odkaz na závěrečnou akci (facebooková událost) je zde.

Akce 40
Akce 41

Nový dům

Důležitá a dobře fungující služba si zaslouží důstojné prostředí. Protože si ho zaslouží lidé, kterým je určená. Pomozte nám přiblížit se snu o důstojném odcházení a postavit nový dům pro hospic.

Sídlíme v zástavbě mezi jinými starými činžáky, a ačkoliv se snažíme stále posouvat kvalitu i rozsah našich služeb na vyšší úroveň, samotná budova se ukazuje být největším limitem. Chybějící zeleň, znečištěné okolí, značné prostorové limity, to vše je nevyhovující, negativně ovlivňuje personál a reálně ohrožuje kvalitu péče, kterou můžeme poskytovat.

V této situaci se objevila unikátní příležitost a vznikl projekt na novou budovu. Říkáme jí Zelený dům. Ten nám umožní poskytovat pacientům vysoce kvalitní péči v komfortním, klidném a bezpečném prostředí.

Společně s městem Plzní spolupracujeme na hledání vhodného pozemku, zároveň ovšem hledáme finanční zdroje na samotnou stavbu. Otevírá se zde možnost podílet se na originálním a jedinečném projektu v rámci regionu i celé ČR. Jedná se o investici nejen do budovy, ale do životů lidí, kteří si zaslouží tu nejlepší péči, jakou lze poskytnout.