Paliativní a podpůrná ambulance - potvrzení 1

Potvrzení

Potvrzujeme odeslání Vaší žádosti o rezervaci termínu do Paliativní a podpůrné ambulance Hospice svatého Lazara.

Termín rezervované návštěvy jsme Vám poslali na zadaný e-mail.