Představení záměru zřídit pobočku domácího hospice v Klatovech se neslo v pozitivní atmosféře

V Městské knihovně Klatovy, konkrétně v refektáři jezuitské koleje, se uskutečnilo setkání zástupců Hospice svatého Lazara s veřejností. Na programu bylo představení záměru zřídit pobočku domácího hospice v Klatovech.

Místostarosta Ing. Václav Chroust vyjádřil ve svém úvodním slově podporu této iniciativě: „Jsem rád, že se toto setkání uskutečňuje, a podporuji úmysl založit domácí hospic v Klatovech.“ Ocenil také snahu o rozšíření specializované paliativní péče v regionu Klatovska.

 Představení záměru zřídit pobočku domácího hospice v Klatovech se neslo v pozitivní atmosféře 1        

 

Ředitelka hospice Ing. Jiřina Helíšková, vedoucí lékař domácího hospice MUDr. Radovan Kunc a vrchní sestra Bc. Markéta Karpíšková představili nejen samotnou službu, ale zodpověděli také veškeré dotazy týkající se fungování, personálního zajištění a časového harmonogramu spuštění nové služby. Ing. Jiřina Helíšková uvedla: „Hospic svatého Lazara má díky našim zkušenostem a skvělému týmu výborně fungující domácí hospic
se sídlem v Plzni. Vzhledem k poptávce a  omezené dojezdové vzdálenosti 30 km se nám zdá logické vytvořit nové zázemí v klatovském regionu
a zvýšit tak dostupnost specializované paliativní péče.“

Představení záměru zřídit pobočku domácího hospice v Klatovech se neslo v pozitivní atmosféře 2

 

Setkání probíhalo v pozitivní atmosféře, přítomní se shodli na potřebnosti této služby v regionu a zároveň pojmenovali možná úskalí. Diskuse
se zaměřila na zajištění hladkého začlenění domácí hospicové péče do stávající sítě zdravotních a sociálních služeb, přičemž MUDr. Radovan Kunc zdůraznil: „Zásadní v celém systému péče je její kontinuita a propojenost služeb.“

Cílem setkání bylo získat přehled o aktuální situaci v regionu a zajistit co nejplynulejší začlenění služeb domácí hospicové péče do místní infrastruktury. V současné fázi je projekt ve stádiu síťování a zjišťování možností, zejména stran zázemí a personálního zajištění. Přítomní lékaři, zdravotníci, sociální pracovníci, duchovní a ředitelé, stejně jako politici, ocenili vizi a podporu, kterou projekt získal. „Věříme, že kde je vůle, tam se najde i cesta. Tu vůli jsme včera viděli,“ zhodnotila klatovské setkání Jiřina Helíšková.

Hospic svatého Lazara pokračuje v přípravách na potenciální zahájení činnosti domácího hospice v Klatovech, s důrazem na získání potřebných prostor, financování a personálního zajištění této potřebné zdravotní služby.

Představení záměru zřídit pobočku domácího hospice v Klatovech se neslo v pozitivní atmosféře 3

Představení záměru zřídit pobočku domácího hospice v Klatovech se neslo v pozitivní atmosféře 4