Unikátní událost v regionu: první západočeská konference paliativní péče vzbudila ohromný zájem

Hospic svatého Lazara uspořádal jedinečnou událost v oblasti péče o nejzranitelnější pacienty. I. Západočeská konference paliativní péče, kterou uspořádal v nových prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického, se setkala s obrovským zájmem nemocničních i praktických lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, ředitelek a ředitelů domovů pro seniory i dalších sociálních zařízení.

 

Hejtman Rudolf Špoták konferenci zahájil slovy „Je nádherné být u začátku. Věřím, že tato konference je začátkem akce, která se stane tradiční. Moc děkuji Hospici svatého Lazara, protože jsou témata, o nichž je potřeba mluvit. A paliativní péče, která se prolíná do mnoha dalších oborů, takovým tématem bezesporu je.“

Původně plánovanou kapacitu 100 hostů nakonec hospic navýšil na 160. Zájem, a především spokojenost těch, kteří dorazili, dokazuje i zpětná vazba samotných účastníků konference: „Děkuji za krásný zážitek. Oceňuji, že se vám podařilo propojit zástupce a pohledy na paliativní péči z různých organizací i hledisek.“

Unikátní událost v regionu: první západočeská konference paliativní péče vzbudila ohromný zájem 1

O paliativní péči referovalo celkem jedenáct přednášejících. Celkový přehled a výzvu, co v paliativní péči dál, představila ředitelka pořádajícího Hospice svatého Lazara Jiřina Helíšková, dále mluvili lékařky a lékaři, advokátka, duchovní, ředitelka domu pro seniory nebo agentury domácí péče, nechyběl praktický workshop pro lékaře a prostor pro diskusi účastníků po každé přednášce. 

Unikátní událost v regionu: první západočeská konference paliativní péče vzbudila ohromný zájem 2

Podařilo se smysluplně vystavět skladbu pozvaných řečníků a jejich přednášek, důležitá a podařená pak byla také celková atmosféra. „I když je toto téma velice citlivé, cítila jsem se příjemně“, dodává jedna ze sociálních pracovnic, která na konferenci přijela z Domažlic. Málokdy jsem měl pocit, že se účastním něčeho, co může mít třeba i dopad do let budoucích.“, dodává jeden z přednášejících, vedoucí lékař domácího hospice MUDr. Radovan Kunc.

Přání do dalšího roku se u účastníků i přednášejících opakovala mnohokrát: „Určitě jsem velice ráda, že jste se touto cestou konference vydali a již se těším, že nebude pouze první a poslední“, napsala jedna z nich. Akce měla záštitu České společnosti paliativní medicíny a Plzeňského kraje, byla akreditovaná Českou lékařskou komorou a hnacím motorem pro její vznik byla touha přinést témata paliativní péče do praxí lékařů, zdravotnických zařízení a sfér sociální péče.

Unikátní událost v regionu: první západočeská konference paliativní péče vzbudila ohromný zájem 3

Program konference:

Unikátní událost v regionu: první západočeská konference paliativní péče vzbudila ohromný zájem 4