TISKOVÁ ZPRÁVA: Hospic musel po 12 letech zvýšit platbu za pobyt pacientů

Platba pacientů za pobyt v Hospici svatého Lazara (tzv. „nadstandard“) byla téměř 12 let nezměněná, ve výši 290 Kč/den. Za tu dobu vzrostly na naší straně celkové náklady na péči o pacienty a zároveň došlo k nárůstu mezd a důchodů na straně pacientů a jejich blízkých. S ohledem na tyto faktory jsme se rozhodli ke zvýšení poplatku na 350 Kč/den pobytu v hospici od 1. 7. 2020.

Zdravotní pojišťovny bohužel nepokrývají více než 50 % nezbytných nákladů na péči o pacienty, proto se ani naše další fungování bez spoluúčasti formou platby za pobyt (tzv. „nadstandard“) neobejde. Nadstandard spočívá především v komplexní nadstandardní péči, která dbá na fyzické, stejně jako psychosociální potřeby pacientů. Poměr počtu zdravotnického a ošetřujícího personálu k počtu hospitalizovaných pacientů je nesrovnatelný s poměrem v nemocnicích, což nám umožňuje poskytnout nemocným péči v nadstandardním rozsahu i kvalitě. Snaha zachovat vysokou úroveň péče, kterou našim pacientům poskytujeme, je pro nás prioritou. Proto věříme, že tento náš krok přijmete s pochopením.