TISKOVÁ ZPRÁVA: Nová ředitelka Hospice svatého Lazara

Mgr. Jan Souček po více než čtyřech letech odchází k 30. 9. 2019 z funkce ředitele Hospice svatého Lazara v Plzni za další pracovní výzvou. Správní rada vypsala výběrové řízení. Výběrová komise, složená z členů správní rady, stávajícího ředitele, primářky a vrchní sestry, se po rozhovoru s uchazeči dne 5. 8. 2019 rozhodla přijmout Ing. Jiřinu Helíškovou. Má za sebou zkušenost s prací v sociální oblasti, přichází z Oblastní charity Sušice. „Práci pro hospic vnímám jako poslání. Je to pro mě možnost, jak být užitečná v organizaci, o jejímž smyslu jsem hluboce přesvědčena,“ řekla ke svému dalšímu směřování. V současné době probíhá předávání práce. Budoucí ředitelka se bude do hloubky seznamovat s personálem, fungováním a organizací hospice tak, aby nastoupila na nové místo od 1. 10. 2019 obeznámená s prostředím hospice a v návaznosti na práci stávajícího vedení.

IMG_9730.jpg