Právě si prohlížíte Světový den hospicové a paliativní péče 2015

Světový den hospicové a paliativní péče 2015

Hospicová péče nepřidává dny k životu, přidává život ke dnům

PLZEŇ, 9. 10. 2015 – v sobotu 10. října 2015 oslaví stovky organizací ve světě Světový den hospicové a paliativní péče (SDH). Česká Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, jejímž je plzeňský Hospic svatého Lazara členem, se ke kampani připojuje. Cílem akcí pořádaných na celém světě je upozornit na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin a podpořit péči o ně.

V letošním roce se SDH koná již pojedenácté a jeho heslo zní: „Skryté životy/Skrytí pacienti“ – aktuální kampaň je zaměřená na pacienty, kteří mají komplikovaný přístup k paliativní péči, jako jsou děti, lidé žijící na venkově, vojáci, HIV pozitivní vězni a LGBT jedinci. Hospice ve více než 70 ti zemích pořádají akce pro veřejnost i odborníky, aby upozornily na všechny aspekty hospicové paliativní péče (zdravotní, sociální, praktické, duchovní), vytvořily prostor pro diskusi o těchto tématech, zlepšily dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě a získaly prostředky na její podporu a rozvoj. Od roku 2005 lze podepsat petici pro podporu hospicové a paliativní péče. Aktivity, které se konaly v roce 2007, nastartovaly model paliativní péče Světové zdravotnické organizace. Více informací najdete na www.worldday.org.

Historie českých a moravských hospiců se začala psát v roce 1995, kdy byl otevřen první hospic v Červeném Kostelci. Jako třetí hospic v ČR se pro pacienty z Plzeňského kraje otevřel v roce 1998 Hospic svatého Lazara v Plzni na Slovanech. Naše zdravotnické zařízení s 28 lůžky poskytuje paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci. Tým složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů a duchovních pečuje nejen o pacienty, ale i o jejich blízké. V hospici nemocnému garantujeme, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost.

Snažíme se také o fungující propojení návazných služeb v oblasti domácí hospicové péče a poradenství v Plzni a okolí. Spolupracujeme s Městskou charitou Plzeň, která poskytuje domácí hospicovou péči pro oblast Plzeň, Stříbro, Tachov a Bor u Tachova, a kontaktujeme další organizace, které se chystají tuto péči poskytovat.

Nikde na světě není paliativní péče zcela hrazena státem, což se týká i naší země a našeho hospice. Jen z poloviny hradí náklady péče v hospici zdravotní pojišťovny, o další finanční prostředky žádáme opakovaně obce, kraj, ministerstva (ale na tyto dotace není právní nárok). Částečně se na financování podílejí i pacienti a jejich rodiny. Zbylé chybějící prostředky na provoz se snažíme získat od soukromých dárců, nadací a firem, tak aby byla paliativní péče dostupná pro všechny potřebné.

Váš hospic bude pro mě vždy místo, kde jsem prožila posledních 6 dní se svým Ivem. Díky vám vím, že je místo, kde smrt je přirozenou součástí života a vy jste sehraný tým, který umí pomoci i pozůstalým.

Děkuji vám a doufám, že až přijde můj čas, budu taky u vás. (od manželky našeho pacienta)

Kontakt:

Mgr. Jarmila Neumannová, Komunikace a fundraising, Hospic svatého Lazara, z. s.
Tel.: 774 894 848; komunikace@hsl.cz

Tisková zpráva ke stažení