TISKOVÁ ZPRÁVA: O smrti nad šálkem kávy

Hospic svatého Lazara přišel s další kavárnou z cyklu K smrti dobrý kafe

Po roční vynucené odmlce uspořádal Hospic svatého Lazara druhou kavárnu s názvem „K smrti dobrý kafe“. Do kavárny v Moving Station v Plzni si 9. 9. 2021 pozval ostravského režiséra Vladimíra Mráze s jeho unikátním dokumentem Nezapomenutelné tváře.

„Takováto setkání mají opravdu smysl. Je důležité otevírat témata umírání na veřejnosti. Děkuji za pozvání a držím Hospici svatého Lazara palce, poskytuje skvělé služby“, takto uvítala přítomné návštěvníky náměstkyně primátora paní Eliška Bartáková. Dále už si vzal slovo pan režisér a dokázal, že o konci života jde mluvit s laskavým humorem a nadhledem. Před samotným promítáním vylíčil své rozhovory na toto téma s velkými osobnostmi českého filmu, jako byli Radovan Lukavský, Josef Kemr, Květa Fialová nebo Vlastimil Brodský. Po shlédnutí dokumentu následovala živá diskuse mezi více než dvacítkou účastníků kavárny. V laskavé a důvěrné atmosféře vystávaly silné osobní příběhy diskutujících. Bylo zřejmé, jak velká je potřeba takovýchto setkávání, potřeba naučit se mluvit o umírání a komunikovat s těmi, kteří se ke svému konci blíží.

„Je to pro nás výzva do dalších pořadů nad šálkem kávy. Rádi bychom se setkávali jednou za dva až tři měsíce a děkujeme Moving Station, že nám to umožňuje. Příště se tedy těšíme na setkání 23. listopadu 2021, tentokrát bude na téma smrt v literatuře“, uvedl Viktor Glier, fundraiser Hospice svatého Lazara.

TISKOVÁ ZPRÁVA: O smrti nad šálkem kávy 1
TISKOVÁ ZPRÁVA: O smrti nad šálkem kávy 2
TISKOVÁ ZPRÁVA: O smrti nad šálkem kávy 3