Co je a není hospic

  • Rubriky příspěvkuNovinky

Slovo hospic evokuje v myslích lidí řadu představ, které se mohou jedna od druhé značně lišit. Část lidí si představí nemocnici, někdo smutné místo, někdo domov pro seniory. Většinou se s pojmem hospic setkáme až ve chvíli, kdy se někdo v našem okolí dostane do situace, kdy služby hospice potřebuje. Pojďme si tedy pojmy hospic a hospicová péče představit. Znalost se může hodit i ve chvíli, kdy hledáte dobrovolnickou příležitost, či zvažujete podporu nějaké neziskovky.

Co je a není hospic 1

Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, kde se pozornost soustředí na kvalitu života pacientů v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci. Filozofií hospicové péče je tlumit bolest a další nepříjemné projevy nemoci tak, aby umírající člověk mohl prožít poslední dny života co nejkvalitněji, důstojně a v kruhu svých blízkých. Individuální přání každého pacienta a jeho rodiny jsou na prvním místě.

O pacienty se stará tzv. multidisciplinární tým. Je to tým odborníků složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologů a pečovatelů. Celý tým je v kontaktu s rodinnými příslušníky pacienta, aby i jim pomohl zvládnout nelehkou životní situaci.

Co je a není hospic 2

Nejpočetnější skupinu pacientů hospice tvoří lidé s onkologickým onemocněním, u kterých byla ukončena léčba samotné nemoci (tzv. kurativní péče). Je to zpravidla ve chvíli, kdy léčba již není účinná a pro fyzický i psychický stav pacienta i jeho okolí je vhodné přejít k péči paliativní – soustředěné na léčbu negativních projevů nemoci, jako je dušnost, bolest, stres. Pacient a jeho nejbližší jsou součástí plánování poskytnuté péče, aby byly zajištěny všechny potřeby člověka až do posledního fáze života. Mezi pacienty jsou lidé všech věkových kategorií. Kromě pacientů s nádorovým onemocněním péči hospice využívají také pacienti v pokročilém stádiu demence nebo lidé, kteří trpí selháním životně důležitých orgánů.

Hospic může poskytovat jak péči lůžkovou, kdy je pacient v péči hospicového týmu 24 hodin denně a jeho nejbližší ho mohou kdykoliv navštívit, tak domácí hospicovou péči, kdy se o pacienta v jeho domácím prostředí stará rodina s pomocí multidisciplinárního týmu hospice, který je k dispozici rovněž 24 hodin denně. V lůžkovém hospicu mají pacienti nadstandardně vybavené pokoje, které poskytují veškerý komfort. Pro pacienty domácího hospice funguje půjčovna kompenzačních pomůcek, které usnadní péči o pacienta v domácích podmínkách.

Co je a není hospic 3

Hospic není křesťanské zařízení. Pro věřící pacienty je však možné zařídit návštěvu duchovního.

Právní forma hospice je nejčastěji zapsaný spolek – nezisková organizace. Financování provozu je závislé na dotacích ze státního rozpočtu, grantech a darech široké veřejnosti. O shánění finančních i nefinančních zdrojů na fungování hospice se nejčastěji stará fundraiser. Jako nástroj pro komunikaci s veřejností používá běžné marketingové nástroje, ale i aukce a benefiční koncerty, přednášky apod.