Benefiční aukce Hospice svatého Lazara 2021

  • Rubriky příspěvkuNovinky

Jsme pyšní, že letos už počtvrté uspořádáme benefiční aukci současného umění. Bude online, začne 30. listopadu, bude trvat 10 dní a zúčastnit se může každý.

Naplňuje mě radostí a pocitem vděčnosti, že mohu uvést další katalog děl, která budou dražena na benefiční aukci pro Hospic svatého Lazara. Radostí z toho, že se podařilo již počtvrté tuto aukci uspořádat, a to i přesto, že se její forma (snad jen dočasně) přeměnila do plně online formátu. A vděčnost cítím opravdu hlubokou, a to ke všem umělcům, kteří nám v době, pro ně obzvlášť nelehké, darovali svá krásná díla, nezištně a ochotně, s vůlí pomoci dobré věci. Tato nádherná energie dávání a přijímání se nezastaví ukončením aukce, ale bude předávána dál našim pacientům, kteří z ní budou mít užitek. Díky předchozím aukcím jsme pro ně již mohli zakoupit mnoho potřebných věcí, jako například speciální zvedací vanu, klimatizaci do skladu léků, zdravotnický materiál jako kanyly, katetry, dále speciální matrace či léky. Jen loni celková vydražená částka činila skvělých 430 tis. Kč! Konečné poděkování patří tedy i vám, kdo si v aukci vydražíte hodnotné dílo, a přispějete tak na služby, poskytované lidem, jenž se blíží k závěru své pozemské cesty.

Jiřina Helíšková, ředitelka Hospice svatého Lazara

Podívejte se na naše webové stránky aukce.