Kdo mi pomůže s péčí?

Dostali jste se do situace, kdy jste se vy sami či někdo z vašich nejbližších stali závislí na péči svého okolí? Taková situace může potkat každého z nás, ať už je příčinou vážné onemocnění, úraz nebo stáří. Pečující člověk se přirozeně snaží věnovat svou lásku, energii i čas starosti o svého pečovaného, který kvůli svému stavu nezvládá činnosti denní potřeby. Nikdo z nás však nemá neomezené množství energie a neměli bychom se bát nebo dokonce stydět se říct si o pomoc. Nepřetržitá péče je fyzicky i psychicky náročná pro obě strany. Naštěstí pro pečující i pečované existují poskytovatelé odlehčovacích služeb, kteří nám v nelehké životní situaci pomohou. Kromě toho, že si od soustavné péče může pečující odpočinout a věnovat čas také sobě a ostatním členům rodiny, profesionálové pomohou zvládat každodenní úkony a poradí s řešením konkrétních problémů.

Kdo mi pomůže s péčí? 1

Kdy vyhledat pomoc

Odlehčovací služby jsou velkou pomocí ve chvíli, kdy jste vy nebo váš blízký:
• Vážně nemocný, vyžadující péči okolí
• Nevyléčitelně nemocný
• Mentálně, tělesně, sluchově, zrakově či zdravotně postižený
• Křehký senior

Poskytovatelé odlehčovací péče na Plzeňsku

Poskytovatelů domácí či odlehčovací péče je v Plzeňském kraji celá řada (viz katalog sociálních služeb města Plzně). Hospic svatého Lazara se sice věnuje výhradně hospicové a paliativní péči, ale z dlouholeté zkušenosti můžeme doporučit služby těchto organizací:

Městská charita Plzeň
Telefon: 377 462 139, 377 320 245

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Telefon: 378 037 613, 378 037 615

Pečovatelská Služba – SOS z. s.
Telefon: 725 736 133, 720 310 242

Domovinka – sociální služby, o.p.s.
Telefon: 731 142 252

HEWER, z.s.
Telefon: 274 781 341

Dobruška – domácí péče Plzeň s.r.o.
Telefon: 605 950 519

Velkým pomocníkem vám mohou být i videonávody – instruktážní videa, která připravil skvělý tým Cesty domů:

Kdy vyhledat služby hospice

Nevyléčitelně nemocný je v konečné fázi nemoci, má před sebou týdny života. Stav pacienta vyžaduje léčbu bolesti (paliativní péče), samotná léčba nemoci byla ukončena. O nemocného i nejbližší rodinné příslušníky se stará tým složený z lékaře, sestry a psychosociální pracovnice.