Běžný den týmu domácí hospicové péče: Jak funguje plzeňský mobilní hospic díl 3.

1. díl     <                  2. díl     <                   3. díl     <

Po tom, co jsme vyzpovídali vrchní sestru domácího hospice Bc. Markétu Karpíškovou a sestřičku Zuzku Topičovou, připravili jsme rozhovor s lékařem domácího hospice MUDr. Radovanem Kuncem.

Ahoj Radovane, děkuji, že sis našel čas na rozhovor! Náš rozhovor začneme již tradiční otázkou: Jak vypadá tvůj start dne?

Budík mám nastavený na 6:00, většinou ho několikrát típnu a vstávám až v 6:50. Pak bez snídaně rovnou mířím do práce a doufám, že mi některá z kolegyň udělá malou snídani a kafíčko. Během toho už řešíme, co se dělo ve službě. Tím plynule přejdeme k poradě. Řešíme, kteří pacienti poslali žádost o přijetí do hospicové péče, zjišťujeme informace o tom, v jakém jsou stavu a jestli potřebují naši pomoc okamžitě nebo v delším časovém horizontu.

O péči našeho hospice může zažádat jak pacient, rodina pacienta, tak ošetřující lékař. Z žádosti a lékařských zpráv zjišťujeme, jestli je hospicová péče pro pacienta vhodná. Pokud nemáme dostatek informací, kontaktujeme ošetřujícího lékaře, často i rodinu, abychom zjistili více.

Tvé kolegyně nám už o poradě vyprávěly. Rovnou tedy přejdu k otázce, jak probíhá příjem pacienta do domácí hospicové péče Hospice svatého Lazara.

O péči našeho hospice může zažádat jak pacient, rodina pacienta, tak ošetřující lékař. Z žádosti a lékařských zpráv zjišťujeme, jestli je hospicová péče pro pacienta vhodná, tj. jestli je indikována. Pokud nemáme dostatek informací, kontaktujeme ošetřujícího lékaře, často i rodinu, abychom zjistili více. Následně se domluvíme na termínu přijetí.

Radovan Kunc

Tisková konference k zahájení služby domácího hospice v lednu 2022

Je třeba, aby pacienti k přijetí navštívili zázemí Hospice svatého Lazara, kde funguje lůžkový hospic?

Kdepak. Za pacienty vyrážíme se zdravotní sestrou domů. Příjem je zásadní bod v péči. Kromě vyšetření a nastavení léčby vedeme rozhovor s nemocným a jeho blízkými o tom, čeho se péčí snažíme dosáhnout. To může být úleva od bolesti a jiných nepříjemných příznaků nemoci, stejně tak cílem může být, aby se dědeček dožil v dobré kvalitě života svatby svého vnoučete. Naším úkolem je ty cíle naplnit, ale zároveň citlivě upozornit na to, co je a není reálné. Např. že svatba vnoučete nemusí být až za 2 měsíce, ale může být už za týden.

Mezi našimi pacienty jsou jak lidé dlouho bojující s nemocí, tak lidé, které nečekaně postihla nevyléčitelná choroba. Ti znají svou nemoc krátce, ale prognóza je natolik závažná, že péči potřebují hned. 

Shrnul bys nám, prosím, kdy je domácí hospicová péče vhodná?

Domácí hospicová péče je určena pacientům, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním a léčebné možnosti jsou omezené nebo vyčerpané. Hlavním cílem je prožít poslední část života v prostředí člověku blízkém bez zbytečného utrpení. Mezi našimi pacienty jsou jak lidé dlouho bojující s nemocí, tak lidé, které nečekaně postihla nevyléčitelná choroba. Ti znají svou nemoc krátce, ale prognóza je natolik závažná, že péči potřebují hned. Více než 80 % pacientů má onkologickou diagnózu, rakovinu. Je však i celá řada dalších diagnóz a stavů, kdy pacienti péči potřebují: pokročilé stádium demence, terminální fáze srdečního selhání, některé plicní choroby, celkové vyčerpání organismu způsobené mnoha chorobami najednou (tzv. geriatrická deteriorace).

Stane se někdy, že pacienta, který poslal žádost o přijetí nepřijmete?

Stává se to málokdy, ale stává. Jedním z důvodů pro nepřijetí je, že pacient nemá pečujícího, který by s ním mohl doma být. Pak pacientovi doporučíme lůžkový hospic. Jindy je stav pacienta, ač má nevyléčitelné onemocnění, dobrý a péče domácího hospice je zatím bohudík předčasná. V takovém případě doporučíme péči paliativní ambulance.

Běžný den týmu domácí hospicové péče: Jak funguje plzeňský mobilní hospic díl 3. 1

Je pro pacienta někdy lepší zůstat v nemocnici?

Ano. Zejména u pacientů, kteří by mohli mít prospěch z vyšetření a z navržení další léčby. Někdy už má pacient vyšetření v nemocnici dost. Máme-li však pocit, že by nemocniční péče mohla pacientům v naší péči ještě pomoct, ptáme se, jestli během pobytu doma svůj postoj nepřehodnotili.

Děkujeme moc za perfektní představení hospicové péče. Ještě nám zbývá společná závěrečná otázka. Jak relaxuješ?

Jezdím do lesa na chatu, hraju na bicí s 2 kapelami a rekreačně jezdím na kole.

Rozhovor vedla: Vendula Mirošovská